Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
   ملخصات ومواضيع التربية  الإسلامية  ، المقرر الجديد للتربية الإسلامية  بسلكي  الثانوي الإعدادي  والتأهيلي ،العمومي والخصوصي 2016_

الحلول لمسائل الإرث

2 Avril 2015 , Rédigé par abdou

 

 

 

الحلول لمسائل الإرث

تصفية تركة عثمان المقدرة ب : 30.000 درهم          (المسألة 1)                                                                   التجهيز 1.000 درهم الباقي 29.000 درهم                                             الدين 5.000 درهم  الباقي 24.000 درهم                                                                                                                                                             الوصية 6.000درهم الباقي * حقوق الورثة18.000 درهم

*قيمة السهم : 18.000 / 12 = 1.500 درهم

المسألة01  الورثة

النصيب

السهم من أصل الفريضة 6

تصحيح الفريضة6×2=12

النصيب بالدرهم

رحمة

1/6

1

2

2  ×  1500  = 3000 د

حفصة

1/2

3

6

6  ×  1500  = 9000  د

شيماء             و مريم

شريكتان في 6/1

1

2

2 ×  1500  = 3000 د(1500 د+ 1500 د)

فاطمة

ع

1

2

2  ×  1500  = 3000 د

ابراهيم

ح ح

0

0

0

حمزة

لا شيء

----

----

0

سارة

لا شيء

----

----

----

المحجوب: الزوج والزوجة  ،  نوع الحجب :حجب بالوصف (مانع : الشك) : عدم معرفة السابق من اللاحق (المسألة 2)                                                    تصفية التركة : 23.000 درهم                                                                                                                                                                  التجهيز 1.000 درهم الباقي = 22.000 درهم                                                                                                                                               الدين  1.000 درهم الباقي   حقوق الورثة= 21.000 درهم                   قيمة السهم  1000درهم

النصيب بالدرهم (المسألة2)

تصحيح 7×3 =21

6 تعول إلى 7

فرضه       سهمه من أصل              الفريضة : 6

الورثة

9.000=1000×9

9 = 3× 3

3

3

1/2

أخت شقيقة

3.000=1000×3

3 = 3× 1

1

1

1/6

أخت لأب

2.000=1000×2

= 6 2× 3   (2+2+2)

2

2

3/1

أخ لأم

2.000=1000×2

أخ لأم

2.000=1000×2

أخ لأم

3.000=1000×3

3 =  3× 1

1

1

1/6

أم

               
 

(المسألة3)


  المحجوبة هي : الأخت لأب، والحاجب هو الأخ الشقيق لقوة القرابة                  (المسألة3)                      تصفية التركة 550.000 درهم من الديون  40.000 درهم   الباقي 510.000 درهم ///                                    قيمة السهم   85.000درهم                                                         حقوق الورثة  510.000 درهم

الورثة (المسألة3)

نصيبهم

سهمهم من أصل الفريضة2

التصحيح 3 × 2 = 6

النصيب بالدرهم

زوج

1/2

1

1  3 ×= 3

255.000

أخ شقيق
أخت شقيقة

عصبة

1

1  3 × = 3  / 2  /  1

170.000
85.000

 

(المسألة4) تصفية تركة الهالكة المقدرة ب 126.250 درهم                                                                                                                                    التجهيز 2000 درهم  الباقي 124.250 درهم                                                                                                                                               الدين 50.000 درهم الباقي 74.250 درهم                                                                                                                                                    الوصية (1/5) 14.850 درهم            الباقي559.400                                                                                                                                     حقوق الورثة 59.400 درهم  /////   قيمة السهم 6.600   د رهم

النصيب بالدرهم

التصحيح 3                      ×3 = 9

سهمهم من أصل الفريضة 3

نصيبهم

الورثة    (المسألة4)

6  × 6600 = 39.600   (19.800 + 19.800 ) درهم

2  3 ×= 6

2

2/3

البنتين

(6.600+6.600+6.600) 3 × 6600 = 19.800  درهم

1  3 ×= 3

1

ع

ثلاث أخوات ش

 

 

-

لا شيء

أخوين لأب

 

 

-

لا شيء

أخت لأب

 

 

-

لا شيء

إخوة لأم

(المسألة5)تصفية تركة  عمر : المقدرة في 50.000 درهم                                                                                                                                                 الوديعة 4250 درهم الباقي  45.750 درهم                                                                                                                                                         التجهيز 2000 درهم  الباقي 43.750 درهم                                                                                                                                                   الدين 10.000 درهم الباقي 33.750درهم                                                                                                                                                  الوصية 1/5  6750 درهم الباقي   27.000 درهم                                                                                                                                                    حقوق الورثة 27.000 درهم         /////قيمة السهم 1000درهم

الورثة

النصيب

سهمهم من أصل الفريضة 24

24 تعول إلى 27

النصيب بالدرهم             (المسألة5)

الأم

1/6

4

4

4 × 1000= 4000

الزوجة

1/8

3

3

3 × 1000 = 3000

البنت

1/2

12

12

12 × 1000 = 12.000

بنتا ابن

1/6

4

4

4 × 1000 = 4.000(2.000+ 2.000)

الأب

1/6

4

4

4 × 1.000 = 4000

           

 

توزيع تركة فاطمة على الورثة المقدرة في 12.000 درهم*حقوق الورثة 12.000 درهم* قيمة السهم  2000درهم

الورثة

النصيب

سهمهم من أصل الفريضة 6

النصيب بالدرهم

جدة لآب

حجب حرمان

---

يحجب الأب والجد أصلهما من الجدّات

أم

1/3

2

000 × 2 2 = 4.000 درهم

جد

1/6 + ع

1+3

000 × 2 4 = 8.000 درهم

         

(المسألة6)التركة 63.500 درهم    
     الوديعة: 10.500 الباقي    53.000 درهم                                                                                                                                                                        التجهيز:   2400 الباقي
  50.600درهم                                                                                                                                                                 الدين    :5600  الباقي     درهم45.000                                                                                                                                                  الوصية:(1/5) 9000 الباقي  36000 درهم                                                                                                                                                         حقوق الورثة:36000  درهم /////قيمة السهم الواحد = 2000 درهما.

 

 

الورثة (المسألة6)

نصيبهم

التأصيل
6

التصحيح 6 ×3 = 18

النصيب بالدرهم
2000

هبة

2/3

4

4

8.000=2.000×4

هناء

4

8.000=2.000×4

لمياء

4

8.000=2.000×4

إبراهيم

1/6   + ع

0+1

3+0

6.000=2.000×3

حليمة

1/6

1

3

6.000=2.000×3

زينب

ح ح

0

0

00

 

(المسألة7)

تصفية التركة42.000  د  إرجاع الوديعة لصاحبها (الملابس الجاهزة)                                                                                                          تجهيز الميت:   -  2.000   د  الباقي 40.000 د                                                                                                          

              الوصية (1/5)   8.000 الباقي      32.000د                                                                                                                                                                           حقوق الورثة    32.000د       (المسألة7)      ///////       قيمة السهم  4000 درهم

الورثة

النصيب

سهمهم من أصل الفريصة 8

النصيب بالدرهم

الزوجة

8/1

1

4.000

الإبن

التعصيب

7

28.000

أخت لأب

ح ح

00

 

 

  • حجب الزوج حجب نقصان من قبل البنت وحجب ابن الأخ الشقيق حجب إسقاط /حرمان من قبل الأخ لأب

تصفية التركة :111.700 د                 (المسألة8)                                                                                                                                             التجهيز 2.7000 د الباقي  109.000 د                                                                                                                                                                     الدين  9.000 د الباقي  10.000 د          الوصية (1/4) 25.000 د الباقي   75000 د                                                                                                                                                     حقوق الورثة 75000د  /////// قيمة السهم    درهم6250

نصيبهم بالدرهم

سهمه من أصل الفريضة 12

نصيبهم

الورثة (المسألة8)

×3 6.250 =18750

3

1/4

زوج

6  ×6.250 =37.500

6

1/2

بنت

×6.250 = 12.500

2

1/6

بنت ابن

×6.250 =6.250

1

ع

أخ لأب

 

0

محجوب

ابن أخ شقيق

تصفية التركة : 60.000 درهم          (المسألة9)                                                                            التجهيز 1.000 درهم الباقي  = 59.000 درهم                                                                                                                                                        الدين 11.000 درهم الباقي   48.000 درهم                                                                       حقوق الورثة 48.000 درهم                                                                                        قيمة السهم 3.000درهم

 

الورثة

نصيبهم

سهمهم من أصل الفريضة 8

التصحيح 8 × 2 = 16

نصيبهم بالدرهم (المسألة9)

الزوجة

1/8

1

1 × 2 = 2

  ×2    3.000 = 6000 د

ابنين

التعصيب

7

7 × 2 = 14

14  × 3.000 = 6.000 = 42.000 د (21.000 د+21.000 د)

أخ شقيق

الحجب

لا شيء

 

 

 

تصفية التركة  قدرها 110.000د                                                                             (المسألة 10)                                                                                                       الدين 10.000 الباقي 100.000                                                                              الزكاة (//100.000د*2.5℅ ÷  100 =    2.500 د الباقي  97.500د          الوصية(1/5)19.500    الباقي   78.000د                                                                      حقوق الورثة   =   78.000د                                                                                                                                                                           قيمة السهم: 1625 د                                                      *   أختين لأم  والعم الشقيق و ابن أخ الشقيق محجوبون

الورثة

نصيبهم

سهمهم من أصل الفريضة 24

التصحيح 24 × 2 = 48

نصيبهم بالدرهم (المسألة10)

الزوجة

1/8

3

3× 2=6 

6 × 1.625 =9.7506

البنتين

3/2

16

16× 2=32

×32   1.625  = 52.000(26.000 26.000 )

أختين لأب

التعصيب

5

5× 2=10

10  × 1625 = 16.250(8.125+8.125)

 

(المسألة 11)

تصفية التركة المقدرة ب 70250 د                                                                                                                                                     أمانة بمبلغ 10.000 د الباقي 60.250 د                                                                                                                                           جهزت ب 2000 د الباقي 58.250 د                                                                                                                                                    دين ب3000 د الباقي 55.250 د                                                                                                                                                     الوصية 1/3  18.250 د الباقي 36.500 د                                                                                                                                        حقوق الورثة 36.500 د قيمة السهم 7.300 د

المحجوبون :الزوج حجب بالوصف بسبب اللعان ،أخ لأب والأختان لأب محجوبون من الأخ الشقيق لقوة القرابة  والخال لا يرث

الورثة

نصيبهم

سهمهم من أصل الفريضة 5

نصيبهم بالدرهم

أخ ش

النصيب

2

14600د

3أخوات ش

التعصيب

1+1+1

7300+7300+7300

الممنوع من الإرث

المانع

 

الزوجة الكتابية

الكفر

 

بنت الزنا

الزنا

 

         
 

 

 

900.000 د

  تصفية التركة المقدرة ب

880.000د

وديعة بمبلغ 20.000د

877.000د

جهزت  3.000د

867.000د

دين 10.000د

837.000د

زكاة  30.000د

558.000د

الوصية تنفذ في حدود1/3 = 279.000

558.000د

93.000د

حقوق الورثة

قيمة السهم

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الورثة

نصيبهم

سهمهم من أصل الفريضة 6

التصحيح 8 × 2 = 16

نصيبهم بالدرهم (المسألة 12)

 

بنتان

2/3

4

1 × 2 = 2

4 × 93000 = 372.000 د(186.000 د + 186.000 د)

أب

1/6

1+2

 

7 × 2 = 14

7 × 93000 = 186.000 د

                 البـــــــاقي(المسألة13)

 

تصفية التركة المقدرة ب 850.000د

820.000د

وديعة بمبلغ 30.000د

815.000د

جهزت  5000د

795.000د

دين 20.000د

794.400د

كفارة ب 600د

حقوق الورثة    595.800د

الوصية 1/4=  198.600د

33.100د

قيمة السهم

 

 

 

 

 

(المسألة13)

 

الورثة

نصيبهم

سهمهم من أصل الفريضة 6

التصحيح 6 × 3 = 18

نصيبهم بالدرهم (المسألة 13)

أم

1/6

1

3×1=3

3 ×  33.100د =99.300 د

البنت

1/2

3

3×3=9

9 ×  33.100د =297.900 د

3أبناء ابن

التعصيب

2

3×2=6

6 ×  33.100د =198.600 د

 

النصيب بالدرهم   (المسألة 14)

السهم من أصل الفريضة 12

النصيب

المسألة14  الورثة

2   ×     6.5 مليون د =  13مليون د

2

1/6

الأب

2   ×     6.5 مليون د =  13مليون د

2

1/6

الأم

3   ×     6.5 مليون د =  19.5مليون د

3

1/4

الزوج

3   ×     6.5 مليون د =  19.5مليون د  (6.5 م+6.5 م+ 6.5 م)                            2    ×   6.5 مليون د =  13مليون د

3                                                   2

التعصيب مفاضلة

ثلاث بنات                               ابن

 

 

المسألة   14تصفية التركة المقدرة ب 100مليون د

(المسألة14)

2.5مليون د الباقي 97.5 مليون د

الزكاة بمبلغ

19.5مليون د الباقي 78 مليون د                                                78 مليون د

الوصية 1/5     حقوق الورثة

6.5 مليون د

قيمة السهم

     

 

 

(المسألة 15) البـــــــاقي

(ا

لمسألة 15)تصفية التركة المقدرة ب 83.650 د

63.650د

وديعة بمبلغ 20.000 د

60.650د

جهزت ب 3.000  د

55.650

دين ب5.000  د

54.750د

كفارة ب900 د

36.500د

الوصية 3/ 1=   18.250 د

حقوق الورثة    36.500د         /////            قيمة السهم   : 7.300د

النصيب بالدرهم

السهم من أصل الفريضة 5

النصيب

(المسألة 15)الورثة

د14.600  14.600د +

2+2

التعصيب

2أبناء ابن

د7.300

1

بنت ابن

 

المحجوبون: الزوجة حجب بالوصف بسبب اللعان ،أخ لأم والأختان الشقيقتان والعم الشقيق حجبهم ابن الابن حجب حرمان،الإبن المتبنى والعمتان لا يرثون                                               

المسألة16 البـــــــاقي

تصفية التركة المقدرة ب 5.005.500 د

4.963.500 د

أمانة بمبلغ 42,000 د

4.958.500 د

جهزت ب 5.000 د

4.871.500 د

دين ب87.000 د

4.827.000 د

زكاة + فدية ( 43.000 د+1.500 د)

3.861.60 د

الوصية 5/1  965.400 د

Lire la suite